Termeni și condiții.

DEFINIrea termenilor

„Burgerz and other notable dishes” reprezintă site-ul creat și deținut de Furnizor, respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer și prin care Clientul va putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor Produse care vor afișate.

„Furnizor” înseamnă entitatea care activează pe piață sub numele “Burgerz and other notable dishes”.

„Utilizator”/”Cumpărător” înseamnă orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care utilizează site-ul și/sau își creează cont într-unul din sistemele “Burgerz and other notable dishes” și și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice din secțiunea Termeni și Condiții pentru a efectua o Comandă.

„Comandă” – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Furnizorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa produsele și serviciile prezentate pe site-ul prezent.

„Echipament Informatic” înseamnă un echipament informatic mobil de tipul smartphone și/sau tabletă și/sau computer (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows) și care poate rula corespunzător site-ul „Burgerz and other notable dishes”, astfel cum este el definit în acest contract.

„Produs” reprezintă un produs alimentar care este comercializat de către Furnizor în cadrul site-ului și care poate fi livrat către Cumpărător la o adresa determinată și comunicată de acesta.

„Contract” reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Cumpărătorului.

Acordul de utilizare

Site-ul Burgerz and other notable dishes, inclusiv orice pagină componentă a acestuia poate fi utilizată numai cu scopul și în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.

Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare a Burgerz and other notable dishes Online de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre Furnizor și orice persoană care utilizează “Burgerz and other notable dishes Online” (denumita în continuare “Utilizator” și/sau „Cumpărător”).

Utilizarea Burgerz and other notable dishes Online, respectiv acționarea comenzilor de utilizare a sistemului presupune capacitatea legala necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Burgerz and other notable dishes Online (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie sa încetați imediat utilizarea Burgerz and other notable dishes Online.

Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din Burgerz and other notable dishes Online creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale sistemului Burgerz and other notable dishes Online vă rugăm să încetați folosirea lui. Vizitarea, folosirea sau Comandarea produselor afișate implică acceptarea condițiilor de utilizare de mai jos, indiferent de metoda de comadă folosită.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Burgerz and other notable dishes, Utilizatorul / Cumpărătorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări ultima versiune a condițiilor de utilizare a Burgerz and other notable dishe. Utilizarea Burgerz and other notable dishes după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

Orice alte acorduri prelalabile sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.

comandarea produselor

Cumpărarea produselor se face contra cost, în condițiile specificate în secțiunile „Meniu” și “Oferte” din cadrul Burgerz and other notable dishes.

Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate. Utilizatorul poate cumpăra produse în conformitate cu prețurile și condițiile de livrare disponibile la nivelul sistemului.

Burgerz and other notable dishes va colecta, prin intermediul site-ului online, datele relevante privind Utilizatorul și Comanda acestuia, respectiv numărul de telefon, adresa și/sau alte date de identificare a Utilizatorul și tipul de Produs Comandat;

Utilizatorul/Cumpărătorul răspund pentru corectitudinea datelor personale furnizate la momentul înregistrării în site.

Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea și livrarea corespunzătoare a Produselor convenite afișate în Burgerz and other notable dishes și va onora comenzile primite de la Utilizator/Cumpărător în condițiile prevăzute în cadrul Burgerz and other notable dishes.

Furnizorul răspunde pentru onorarea comenzilor primite de la Utilizatori și pentru conformitatea Produselor furnizate Utilizatorilor. Furnizorul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Utilizator/Cumpărător în legătură cu calitatea Produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea și livrarea Produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul Burgerz and other notable dishes. Excepție fac situațiile în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu a pus la dispoziția Furnizorului date de contact complete și corecte (de ex. adresă eronată sau incompletă, nume sau număr de telefon greșit )

Furnizorul răspunde pentru acuratețea și actualitatea informațiilor puse la dispozitie utilizatorilor, prin intermediul site-ului Burgerz and other notable dishes.

Prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Furnizorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

livrarea produselor

Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea și livrarea corespunzătoare a Produselor convenite afișate pe site, în baza comenzii făcute de Utilizator.

Plata comenzii se face de către Utilizator, la livrarea comenzii de către Furnizor, prin modalitățile puse la dispoziție de acesta din urmă. 

limite de acces și utilizare

Utilizatorul/Cumpărătorul va folosi pentru accesarea și utilizarea Burgerz and other notable dishes propriile sale echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Furnizorul a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse, pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a informațiilor aferente Burgerz and other notable dishes, Furnizorul nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică inclusă în Burgerz and other notable dishes.

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în Burgerz and other notable dishes, fără acordul prealabil scris al Furnizorului, exceptând cazul în care în Burgerz and other notable dishes Online se prevede explicit altfel.

În utilizarea Burgerz and other notable dishes și/sau pentru contractarea ofertelor din Burgerz and other notable dishes Online sunteți de acord să nu: (i) utilizați Burgerz and other notable dishes pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marca comercială sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) să încărcați fisiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesați/utilizați Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferență cu alta parte care utilizează și beneficiază de Site/oferte; (xii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiii) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Burgerz and other notable dishes a Utilizatorului/Cumpărătorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

înregistrarea utilizatorului

În cazul în care interfața tehnică prin care se Comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informatții și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea de produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.

În nici un caz Furnizorul, respectiv Burgerz and other notable dishes nu vor fi răspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informatiilor furnizate pentru achiziționarea efectivă a produselor.

Înregistrarea Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Furnizorului, cu securitatea Burgerz and other notable dishes sau cu activitatea Furnizorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.

DREPTURI DE AUTOR

În cazul în care interfața tehnică prin care se Comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informatții și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea de produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.

În nici un caz Furnizorul, respectiv Burgerz and other notable dishes nu vor fi răspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informatiilor furnizate pentru achiziționarea efectivă a produselor.

Înregistrarea Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Furnizorului, cu securitatea Burgerz and other notable dishes sau cu activitatea Furnizorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.

ANULĂRI

Dacă oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă), iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de anulare, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom afișa pe website-ul nostru ultima versiune modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul ei.

Înregistrarea unui Utilizator/Cumpărător în vederea contractării legale a produselor presupune furnizarea unor informații de baza privind persoană Utilizatorului/Cumpărător.

Burgerz and other notable dishes va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege și în acest Contract.

Datele tale personale sunt importante pentru noi și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. Astfel, nu vom vinde, transfera, dezvălui și nu permite accesul la datele tale cu caracter personal unor terți care nu au legătură directă cu activitatea noastră.

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre, poate fi necesar ca datele tale să fie accesate de către o serie de angajați proprii, furnizori și angajați ai acestora. Furnizorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând, dar fără a se limita la: furnizori de servicii IT, furnizori servicii de telefonie, furnizori de soluții integrate pentru call-center, furnizori de soluții pentru gestionarea comenzilor, furnizori de servicii bancare și de plăți. În toate aceste cazuri descrise mai sus, dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești furnizori, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

 

În ciuda măsurilor de protecție luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce categorii de date cu caracter colectăm și prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, de localizare, date de contact, adresă de email, număr de telefon, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră atunci când deveniți clientul nostru, atunci când solicitați produsele și serviciile noastre. În anumite cazuri, atunci când vă furnizăm o factură fiscală, prelucrăm și date precum cod numeric personal, serie și număr act identitate sau date bancare.

În cea mai mare parte, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți mereu controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. De exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

 • Când plasați telefonic o Comandă prin intermendiul call-centerului Burgerz and other notable dishes

 • Când vizitați site-ul

 • Când vă creați un cont în baza de date Burgerz and other stories

De asemenea, atunci când vizitezi site-ul, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea ta cu aceste sisteme (detalii în sectiunea “Utilizare Cookie-uri”).

În plus, unitatea Burgerz and other notable dishes este dotată cu sisteme de supraveghere video, imaginile captate fiind stocate și păstrate conform dispozițiilor legale în vigoare.

Scopul în care colectăm și prelucrăm datele tale personale

Procesarea datelor dumneavoastră se realizează în scopul desfășurării următoarelor activități:

 • Realizarea obiectului de activitate (spre ex. Procesarea comenzilor, livrarea produselor la adresa indicată de beneficiar, etc.);

 • Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și serviciile noastre;

 • Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate;

 • Obligații legale financiar-fiscale;

 • Asigurarea securității angajaților și clienților noștri: monitorizarea video a activităților din unitatea noastră;

 • Soluționarea cererilor și/sau reclamațiilor formulate.

Colectarea și prelucrarea datelor are ca scop desfășurarea activității noastre în condiții cât mai bune pentru a vă putea pune la dispoziție produse și servicii de cea mai bună calitate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract cu dumneavoastră. De asemenea, există anumite prelucrări implicite acestor scopuri și impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje prin e-mail, SMS, telefonic, mobile push, webpush etc.

Comunicările de marketing se bazează pe pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage consimțământul ulterior în orice moment accesând contul personal sau contactându-ne conform opțiunilor din secțiunea Contact.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în baza noastră de date/pe întreaga perioadă de funcționare a restaurantului. Menționăm că anumite date sunt păstrate pe o perioadă conformă cu legislația aplicabilă.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturi

Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți beneficia de dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (cu precizarea că în acest ultim caz solicitarea se poate face doar cu respectarea anumitor prevederi legale de genul celor financiar-fiscale).

Pentru a vă putea exercita aceste drepturi este necesar să trimitieți o solicitare scrisă la adresa office@burgerz.ro

Aveți de asemenea dreptul de a vă retrage acordul pentru primirea unor informații și oferte promoționale. Puteți realiza acest lucru contactându-ne la office@burgerz.ro

În cazul solicitării ștergerii datelor vă rugăm să aveți în vedere ca este un proces ireversibil și în situatia în care veți dori să apelati din nou la serviciile Burgerz and other notable dishes va fi din nou necesar acordul dumneavoastră pentru preluarea și prelucrarea acestor date.

Termenul maxim pentru rezolvarea solicitărilor trimise către noi este de 30 de zile.

Pentru orice solicitare, întrebare sau problemă legată de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale vă rugăm să ne contactați. 

Utilizare 'cookies'

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de Burgerz and other notable dishes.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului).

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul Utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul Utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea “coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”)

 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

 • Îmbunătățesc eficiența publicității online;

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome)

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute o dată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului

 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

 • Cookie-uri pentru geo-targeting

 • Cookie-uri de înregistrare

 • Cookie-uri pentru publicitate

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: google.com, facebook.com.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor pot face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anumit site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

 • Dacă impărțiti accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate. Dacă doriti să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău. În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se verifice ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

 • Deși foarte rar, acest lucru se poate întampla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

 • Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.